Over ons

Leden

Actueel

Exposities

De aquarel geldt als de moeilijkste schilderkunstige techniek. Corrigeren of overschilderen is er niet bij, het moet in één keer goed zijn. Vaak is het een kwestie van véél water, weinig verf en vóór alles het licht dat door de transparante kleurlagen heenschijnt. Voor de ware liefhebber gaat er niets boven de stralende werking, de met weinig middelen gesuggereerde glans, de intense kleurbeleving van een goede aquarel.

De Hollandse Aquarellistenkring bestaat sinds 1945 en verenigt professionele beoefenaars van het schilderen met waterverf. Alle leeftijden, stijlopvattingen en technieken zijn in de Kring vertegenwoordigd. De vereniging heeft als doel het bevorderen en uitdragen van de aquarel in al zijn verschijningsvormen. Daartoe worden tentoonstellingen georganiseerd en publicaties uitgegeven. Om lid te worden moet men worden voorgedragen en zijn of haar werk ter beoordeling tonen.

Lid worden.Een aspirant-lid moet wordt voorgedragen door twee leden van de HAK. Deze sturen een beredeneerde voordracht met een verwijzing naar de website of andere documentatie van het aspirant-lid naar de secretaris:
Jan Baas
De Wittenkade 431 – 5
1052 DE Amsterdam
janbaas020@ziggo.nl

Het bestuur beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Het bestuur van de Hollandse Aquarellistenkring bestaat uit: Sipke Huismans, voorzitter, Rudolf Valster, penningmeester, Jan Baas, secretaris.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water-colour painting is considered to be the most exacting of artistic techniques. Once made, any correction in, or painting over of, is impossible. Mostly it is a question of lots of water, a little paint and, first and foremost, the light which shines through the transparent layers of colour. For the veritable lover of water-colour painting nothing equals the intense experience of colour, the radiance, the allusive lustre achieved with so few materials.

The “Hollandse Aquarellistenkring” (Circle of Dutch Water-colour painters) was established in 1945 and unites professional water-colour artists. All ages, style opinions and techniques are represented by the “Kring”. It’s goal is to promote and propagate the water-colour in all its forms. Exhibitions are organised and publications produced.

Professional artists can be introduced for membership by a present-day member of the H.A.K. as well as presenting current work for review.

The board of the H.A.K. is formed by Sipke Huismans, chairman, Rudolf Valster, treasurer and Jan Baas,, secretary.