Jonika Aalders

Jan Baas

Theo de Feyter

Marjan de Glopper

Araun Gordijn

Ineke van Haalen

Cécile Hessels

Sipke Huismans

Max Kleinen

Ton de Kroon

Jutta Metzger

Jaap Nieuwenhuis

Bert Osinga

Annie Schoterman

Harold Schouten

Marjoke Staal

Bram Stoof

Nel Wolff

Gijs Assmann

John ten Berge

Arien de Groot

Annemieke Harkema

Pien Hazenberg

Barbara ten Holt

Paul Husner

Helga Kos

Titus Meeuws

Toine Moerbeek

J Ploos van Amstel

Suzanne van Reenen

Michiel Schepers

Wendelien Schönfeld

Kees Slegt

Francisca Tollenaar

Kris Spinhoven

Geeske Walsma

Dominique Ampe

Margreet Bouman

Agnes van Gelder

Loes Groothuis

Lau Heidendael

Paul ten Hoopen

Jan van Kempen

Ellen ten Kroode

Joke Konijn

Maurice C van Meijel

Cora Moret

Arnold Niessen

Marian Plug

Joanna Quispel

Evert Salis

Suus Scheller

Rudolf Valster

Anita Walsmit Sachs