Opening zaterdag 30 september om 15.00 uur door Sipke Huismans

25 leden en 2 gasten van de Hollandse AquarellistenKring

De Hollandse AquarellistenKring bestaat sinds 1945 en verenigt professionele beoefenaars van het schilderen met waterverf. Alle leeftijden, stijlopvattingen en technieken zijn in de Kring vertegenwoordigd. De vereniging heeft als doel het bevorderen en uitdragen van de aquarel in al zijn verschijningsvormen. Daartoe worden tentoonstellingen georganiseerd en publicaties uitgegeven. Om lid te worden moet men worden voorgedragen en het werk ter beoordeling tonen. Sinds de oprichting zijn er wel wat regels en doelstellingen aangepast.
Zo was de vereniging bij oprichting tegen de oprukkende abstractie in de schilderkunst. Hoewel de meeste leden figuratief werken, is abstractie volledig geaccepteerd. Gouache verf, waterverdunbare inkten en ook acrylverf, mits gebruikt met veel water, worden gezien als waterverf. Het werken met waterverf heeft praktische voordelen. Reukloos en milieuvriendelijk (op acryl na), er kan snel gewerkt worden, met een beetje verf en veel water kom je al een heel eind. De kleuren zijn van licht tot zeer intens te maken. Het water neemt de verf mee en levert bij het drogen veel gewenste, maar ook ongewenste resultaten. Een kwestie van bijblijven dus.
Deelnemers: Sipke Huismans, Rudolf Valster, Helga Kos, Ionika Aalders, Dominique Ampe, Jan Baas, John ten Berge, Margreet Bouman, Marjan de Glopper, Ellen ten Kroode, Cora Moret, Bert Osinga, Marian Plug, Joanna Quispel, Evert Salis, Marjoke Staal, Bram Stoof, Hans Terhorst, Francisca Tollenaar, Geeske Walsma, Meynou Jacobs, Max Kleinen, Mia Koeneman, Maurice Christo van Meijel, Suus Scheller.

Gasten: Trudy Drost, Rik van Hazendonk

Masterclass/workshop
tentoonstelling open om 13.00  start masterclass 14.00 uur

Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling zijn er kunstenaars aanwezig om de bezoekers te ontvangen, ook hun eigen genodigden.

De masterclass/workshop is om die reden voor de helft van de prijs van een reguliere lessituatie. Het is vooral de bedoeling, dat u uw eigen werk aanvult met de geboden werkwijze. Voor deelnemers met weinig ervaring is het belangrijk te weten dat je niet bij de hand wordt genomen, maar zelf moet durven schilderen, vandaar de benaming ‘masterclass’.

Voor de masterclass neemt u eigen papier, penselen/kwasten, palet en verf mee.

U kunt zich opgeven via email  info@hollandseaquarellistenkring.nl onder vermelding van: masterclass, datum en kunstenaar

Uw deelname is geldig na betaling op
NL 40 INGB 0005 6072 58 tnv Hollandse Aquarellistenkring

Er zijn maximaal 6 plaatsen. Als u zich met 6 deelnemers tegelijk opgeeft, betaalt u 60 euro. U kunt zich tot uiterlijk 4 dagen voor de betreffende datum opgeven.

Informatie M. Staal 06 50504574

Evert Salis
Vrijdag 29 september van 14.00-17.00 uur 12 euro
Evert Salis geeft in zijn werk complexe situaties weer in bij voorkeur gouache. Hij legt uit hoe u zo’n situatie op papier krijgt.

Rudolf Valster
Zondag 15 oktober  van 14.00-17.00 uur 12 euro
Aquarelverf
Hierbij gaat het vooral om het schilderen van invallen. Niet per se om anekdotische verhalende invallen, maar meer om abstracte ideeën. Het nat in nat werken zal worden gestimuleerd.

De nadruk zal in de workshop liggen op het experiment. Van de deelnemers wordt gevraagd zich in het diepe te storten. Welke invallen werken wel en welke niet. Een ontdekkingsreis in kleur, materiaal en mogelijkheden. Het werken aan meerdere aquarellen tegelijk wordt aanbevolen dus neem voldoende papier (300/600 grams) en aquarelverf mee.

Marjoke Staal
Zaterdag   7 oktober     van 14.00-17.00 uur 12 euro
zaterdag 14 oktober    van 14.00-17.00 uur 12 euro
Aquarelverf
Hoe gedragen pigmenten zich in water. Pigmenten mengen en optisch mengen.

Gelaagd werken vraagt droogtijd, dus er wordt aan meerdere aquarellen gewerkt.  Het is handig als u een föhn meeneemt.